Books by : Ibragimov I M

Ibragimov I.M. Informacionnye tehnologii i sredstva distancionnogo obucheniya / Pod red. Kovshova A.N. (/Ibragimov IM. Information Technology and means of distance learning / Edited by. Kovshova AN. (

Book Title: Ibragimov I.M. Informacionnye tehnologii i sredstva distancionnogo obucheniya / Pod red. Kovshova A.N. (/Ibragimov IM. Information Technology and means of distance learning / Edited by. Kovshova AN. (

File Name: ibragimov-i-m-informacionnye-tehnologii-i-sredstva-distancionnogo-obucheniya-pod-red-kovshova-a-n-ibragimov-im-information-technology-and-means-of-distance-learning-edited-by-kovshova-an.pdf

Ibragimov I. M. Sozvezdie melnic: Roman, povest./Ibragimov And. M. Constellation mills: Roman, novel.

Book Title: Ibragimov I. M. Sozvezdie melnic: Roman, povest./Ibragimov And. M. Constellation mills: Roman, novel.

File Name: ibragimov-i-m-sozvezdie-melnic-roman-povest-ibragimov-and-m-constellation-mills-roman-novel.pdf

Publisher: Frunze

Sozvezdie mel'nits: Roman, povest'. Khudozhnik V. Gerasimov.

Book Title: Sozvezdie mel'nits: Roman, povest'. Khudozhnik V. Gerasimov.

File Name: sozvezdie-melnits-roman-povest-khudozhnik-v-gerasimov.pdf

Publisher: KYRGYZSTAN. Frunze

Ibragimov IM Information technology and means of distance learning, Ed. Pelton AN (3rd ed., Sr.) Proc. allowance / Ibragimov I.M. Informatsionnye tekhnologii i sredstva distantsionnogo obucheniya / Pod red. Kovshova A.N. (3-e izd., ster.) ucheb. posobie

Book Title: Ibragimov IM Information technology and means of distance learning, Ed. Pelton AN (3rd ed., Sr.) Proc. allowance / Ibragimov I.M. Informatsionnye tekhnologii i sredstva distantsionnogo obucheniya / Pod red. Kovshova A.N. (3-e izd., ster.) ucheb. posobie

File Name: ibragimov-im-information-technology-and-means-of-distance-learning-ed-pelton-an-3rd-ed-sr-proc-allowance-ibragimov-i-m-informatsionnye-tekhnologii-i-sredstva-distantsionnogo-obucheniya-pod-red-kovshova-a-n-3-e-izd-ster-ucheb-posobie.pdf

Publisher: Akademiya

ISBN: 5769554827

Ibragimov M. Sobranie sochinenij v shesti tomah. Tom 5: Povesti i rasskazy. Pesy./Ibragimov M. Collected Works in six volumes. Volume 5: Novels and short stories. Plays.

Book Title: Ibragimov M. Sobranie sochinenij v shesti tomah. Tom 5: Povesti i rasskazy. Pesy./Ibragimov M. Collected Works in six volumes. Volume 5: Novels and short stories. Plays.

File Name: ibragimov-m-sobranie-sochinenij-v-shesti-tomah-tom-5-povesti-i-rasskazy-pesy-ibragimov-m-collected-works-in-six-volumes-volume-5-novels-and-short-stories-plays.pdf

Publisher: Moscow

ISBN: 5769554827

Ibragimov M. Izbrannye proizvedeniya v 2-h tomah. Tom pervyj: Rasskazy i pesy./Ibragimov M. Selected works in 2-h volumes. Volume One: stories and plays.

Book Title: Ibragimov M. Izbrannye proizvedeniya v 2-h tomah. Tom pervyj: Rasskazy i pesy./Ibragimov M. Selected works in 2-h volumes. Volume One: stories and plays.

File Name: ibragimov-m-izbrannye-proizvedeniya-v-2-h-tomah-tom-pervyj-rasskazy-i-pesy-ibragimov-m-selected-works-in-2-h-volumes-volume-one-stories-and-plays.pdf

Publisher: Moscow

ISBN: 5769554827

Gusejnov I., Gusejnov Ch., Ibragimov M.i dr. Zemlya granatovogo dereva./Huseynov I., Huseynov Ch, Ibragimov MI DP. Earth the pomegranate tree.

Book Title: Gusejnov I., Gusejnov Ch., Ibragimov M.i dr. Zemlya granatovogo dereva./Huseynov I., Huseynov Ch, Ibragimov MI DP. Earth the pomegranate tree.

File Name: gusejnov-i-gusejnov-ch-ibragimov-m-i-dr-zemlya-granatovogo-dereva-huseynov-i-huseynov-ch-ibragimov-mi-dp-earth-the-pomegranate-tree.pdf

Publisher: Moscow

ISBN: 5769554827

Zemlia granatovogo dereva. Sovremennye Azerbaidzhanskie Povesti

Book Title: Zemlia granatovogo dereva. Sovremennye Azerbaidzhanskie Povesti

File Name: zemlia-granatovogo-dereva-sovremennye-azerbaidzhanskie-povesti.pdf

Publisher: KHUDOZHESTVENNAIA LITERATURA Moskva

ISBN: 5769554827

Fundamentals of computer modeling of nanosystems Textbook - ("textbooks for high schools. Special literature") / Osnovy kompyuternogo modelirovaniya nanosistem Uchebnoe posobie - ("Uchebniki dlya vuzov. Spetsialnaya literatura")

Book Title: Fundamentals of computer modeling of nanosystems Textbook - ("textbooks for high schools. Special literature") / Osnovy kompyuternogo modelirovaniya nanosistem Uchebnoe posobie - ("Uchebniki dlya vuzov. Spetsialnaya literatura")

File Name: fundamentals-of-computer-modeling-of-nanosystems-textbook-textbooks-for-high-schools-special-literature-osnovy-kompyuternogo-modelirovaniya-nanosistem-uchebnoe-posobie-uchebniki-dlya-vuzov-spetsialnaya-literatura.pdf

Publisher: Lan

ISBN: 5811410328

Sobranie sochinenii v shesti tomakh. Tom 4: Povesti i rasskazy. Perevod S Azerbaidzhanskogo.

Book Title: Sobranie sochinenii v shesti tomakh. Tom 4: Povesti i rasskazy. Perevod S Azerbaidzhanskogo.

File Name: sobranie-sochinenii-v-shesti-tomakh-tom-4-povesti-i-rasskazy-perevod-s-azerbaidzhanskogo.pdf

Publisher: KHUDOZHESTVENNAIA LITERATURA. Moskva

ISBN: 5811410328